Effectieve vochtbestrijding in een gebouw.

6 meest voorkomende vochtproblemen in een woning

1 Capillair opstijgend vocht

Opstijgend vocht bevindt zich aan de onderzijde van de muur. De muur wordt vochtig omdat de bestaande vochtkeringslaag geperforeerd is of omdat er helemaal geen is. Ook komt het nogal eens voor dat de vochtkeringslaag verkeerd geplaatst is. De gevolgschade is schimmel, loskomend pleisterwerk, loskomende verf enzovoort.

2 Doorslaand vocht

Doorslaand vocht is een term die gebruikt wordt voor hemelwater dat vochtvlekken veroorzaakt aan de binnenzijde van een buitenmuur. De oorzaak is meestal te wijten aan de porositeit van het gevelmateriaal. In een gevel kunnen ook zichtbare of onzichtbare barsten en/of scheuren zorgen voor doorslaand vocht naar de binnenmuur.

Verder heb je nog lekkende vochtslabben, dakgoten welke niet goed werken en zeker niet vergeten het degraderend voegwerk. Water welke in de spouw geraakt kan via de spouwankers verder doordringen naar de binnenmuur. Een deskundige kan snel de oorzaak achterhalen van het doorslaande vocht.

3 Infiltratie grondwater

Waterinfiltratie in de kelder of ondergrondse ruimtes zoals garages kan komen door een verhoogd waterpeil of het falen van de huidige dichting. Falende dichtingen zoals een lekkende kimnaad, scheuren en barsten houden niet langer het grondwater tegen. De bestaande dichting kan poreus geworden zijn. Voor deze verschillende oorzaken zijn er verschillende oplossingen of technieken.

4 Condensatie

Schimmels en vochtvlekken komen voor op de koudste plekken, dit is grotendeels op bouwknopen. Wanneer warmere lucht met een hoge luchtvochtigheid in aanraking komt met koudere oppervlakten krijg je condensatie. Vervolgens krijg je op deze plaatsen schimmelvorming. Isolerende pleisters gecombineerd met ventilatie kan dit oplossen.

5 Hygroscopie

Bij verdamping van ingedrongen of capillair vocht worden er zoutkristallen gevormd. Zoutkristallen trekken vocht aan. In combinatie met het zout krijg kristallen welke het oppervlak beschadigen. Gevolg is loskomend pleisterwerk, loskomende verf of behangpapier. Om verder schade te beperken dient het pleisterwerk ontkoppeld te worden.

6 Terrassen

Ontbreken van goede aansluitingen geeft vochtproblemen aan de aangrenzende kamers. Indringen van vocht of water in de muren dient dringend opgelost te worden. Bij deze gebreken krijg je een snelle aftakeling van de aangrenzende bouwdelen.


1 Opstijgend vocht of optrekkend vocht

Heb je last van vocht in de muren? Op een hoogte van 20 tot 40 cm? Opstijgend vocht is dan meestal en waarschijnlijk de oorzaak. Om het grondvocht tegen te houden zullen de muren geïnjecteerd moeten worden met een vochtafstotend product.

Werkingsprincipe injectie muren tegen opstijgend vocht

injectietoestel opstijgend vocht

Het injecteren gebeurt onder lage druk met gels of pasta’s.

Wij gebruiken geen milieuvervuilende producten, onze producten zijn conform met de nieuwe milieuwetgeving, wat betreft het verbod op gebruik van solventen in de bouwnijverheid. 

Bij het injecteren dringen micro siliconen diep door tot in de fijnste poriën van het metselwerk. Hierdoor verkrijg je een optimale verzadiging.

Na verzadiging treedt er een reactie op tussen de aangebrachte micro siliconen en het aanwezige silicium. Hierbij ontstaat een onomkeerbare verbinding. Deze verbinding van silicium vormt een ononderbroken vochtwerende zone.

Het stopt opstijgend vocht definitief. 

Juiste werkwijze voor het behandelen opstijgend vocht

Stappenplan

Stap 1: Wegbikken besmet pleisterwerk

Er wordt bepaald welk gedeelte van het pleisterwerk dient afgekapt te worden. De vuistregel is 5 à 10 centimeters marge met het besmet gedeelte. Het is onnodig om overal het pleisterwerk 1 meter hoog af te kappen. Dit brengt alleen maar extra schade met zich mee.

Behandelen opstijgend vocht 51
Behandelen opstijgend vocht 52
Behandelen opstijgend vocht 47

Stap 2: Injecteren van de muren

Injecteren van de muren. Het boorpatroon wordt bepaald in functie van de muurstructuur. Na het boren wordt de injectie uitgevoerd. Het injectie product dient een WTCB certificaat te hebben met “hoogst efficiënt product”-score.

Behandelen opstijgend vocht 83
Behandelen opstijgend vocht 69

Stap 3: Plaatsen anti-zoutfolie

Voorbereiding voor afwerking. Alvorens de muur kan gepleisterd worden dient men een anti zoutfolie te plaatsen. Een muur voorheen belast met opstijgend vocht blijft zout belast. Daarom is het belangrijk een fysieke scheiding in de vorm van een anti zout folie te hebben tussen de besmette muur en het nieuwe pleisterwerk  

Behandelen opstijgend vocht 71
Behandelen opstijgend vocht 21

Stap 4: Pleisterwerken

Nadat de anti zoutfolie is geplaatst kan de muur zonder probleem gepleisterd worden. De aansluiting tussen het bovenliggende pleisterwerk en het nieuwe pleisterwerk moet een egale overgang hebben. Onderaan zal het pleisterwerk geen contact maken met de vloer of de onderliggende muur.

Behandelen opstijgend vocht 57
Behandelen opstijgend vocht 49
Behandelen opstijgend vocht 35

ESO – Wij helpen u graag met deskundig advies

Subsidies voor vochtbestrijding?

Volgende vochtbestrijdingswerken komen in aanmerking voor een eventuele premie.

Behandelingen van muren met optrekkend vocht. Behandelingen van ondergrondse muren met insijpelend water. Bepleistering tegen vochtdoorslag bij muren.

Deze werken vallen onder de renovatiepremie categorie 1. Ruwbouw en structurele elementen van de woning . De premie kan aangevraagd worden voor renovatiewerken aan uw woning.

Een premie vertegenwoordigd 20% tot 30% van het factuurbedrag exclusief btw.  Een premie kan aangevraagd worden bij een minimum factuurbedrag van € 2.500 exclusief btw. Sommige gemeentes geven een extra toelage voor vochtbestrijding. Informeer u op de gemeentelijke website. Subsidie injecteren muren. Subsidie vochtweringswerken.

VB. Subsidie vochtweringswerken Gent: Toelage 1000 tot 1500 euro afhankelijk van het inkomen. Volg link

Soorten injectie’s in muren tegen vocht

Injecteren van muren is toepasselijk voor verschillende vormen van vochtproblemen. Gels worden gebruikt tegen opstijgend vocht. PU injectie’s tegen drukkend vocht. Sperinjectie’s tegen schimmels. Scheurinjectie’s tegen insijpelend vocht.

De 5 belangrijkste tips bij bestrijding van vocht.

ESO – Wij helpen u graag met deskundig advies


1 Verlucht de woning. Zet uw ramen elke dag 10 tot 15 minuten open, maar ook niet meer. Zo laat u verse lucht binnen en vermijdt u vocht. Belangrijk….De temperatuur in de woning mag niet onder de 15 graden dalen.

2 Ventileer de woning. Ventileren is het continu verversen van binnenlucht via kieren, roosters en/of via een ventilatietoestel. Dek kleine kieren niet af.

3 Herstel lekken en opstijgend vocht. Lekken en opstijgend vocht kunnen voor vochtplekken op muren en plafonds zorgen. Controleer of er opstijgend vocht is. Kijk ook na of er een lek is in uw dak, de waterleiding of de riolering. Laat het herstellen door een specialist.

4 Isoleren. Isoleer de ramen, vloeren, muren en het dak van uw woning. Isolatie vermijdt vocht in de woning.

5 Bewonersgedrag. Slapen, douchen, wassen, koken, … veroorzaakt vocht. Door uw gewoontes aan te passen, vermijdt u vocht in huis. Schakel altijd de dampkap aan als u kookt en laat na draaien. Zet een deksel op kookpotten. Sluit de deur van de badkamer als u een douche of bad neemt, zorg voor mechanische ventilatie in de badkamer. Laat de ramen open als u de was binnen droogt.