Afschilferen van betonlaag

Schade aan Beton

Eso

Overzicht schade aan beton

Oorzaken van schade:

Stelling om beton te kunnen herstellen

1. Carbonatatie:

 • Proces: Koolstofdioxide uit de lucht reageert met calciumhydroxide in beton, waardoor alkaliteit afneemt.
 • Gevolg: Corrosie van wapening, verlies van sterkte en duurzaamheid.
 • Factoren die risico verhogen: Hoge CO2-concentratie, hoge luchtvochtigheid, poreus beton.

2. Chloriden:

 • Binnenkomst: Zeewater, strooizout, chemicaliĆ«n.
 • Gevolg: Corrosie van wapening, scheurvorming, afbrokkeling.
 • Risicogebieden: Kustgebieden, gebieden met veel dooizout, chemische fabrieken.

3. Alkali-siliciumreactie (ASR):

 • Chemische reactie: Tussen alkalische bestanddelen in cement en siliciumdioxide in toeslagmaterialen.
 • Gevolg: Scheurvorming, expansie, verlies van sterkte.
 • Bepaalde toeslagmaterialen: Rotsgesteenten met reactieve silica.

4. Vriezen en dooien:

 • Proces: Water in poriĆ«n bevriest, zet uit en veroorzaakt scheuren.
 • Gevolg: Afbrokkeling, scheurvorming, verlies van sterkte.
 • Risicogebieden: Koud klimaat, wisselende temperaturen.

5. Slijtage:

 • Oorzaken: Erosie, wrijving, abrasie.
 • Gevolg: Verlies van toplaag, verlies van sterkte, esthetische schade.
 • Risicogebieden: Vloeren, trappen, bruggen, waterwegen.

6. Overbelasting:

Belasting beton
 • Oorzaken: Te zware belasting, onjuiste constructie.
 • Gevolg: Scheurvorming, breuken, instorting.
 • Risicogebieden: Verkeerswegen, gebouwen met zware belasting.

7. Fouten in ontwerp of uitvoering:

 • Ontwerpfouten: Onjuiste berekeningen, ongeschikte materialen.
 • Uitvoeringsfouten: Foute materiaalkeuze, onjuiste verwerking.
 • Gevolg: Scheurvorming, afbrokkeling, verminderde sterkte.