Christus met betonrot

Pulderbos: Het metershoog wit kruis werd er geplaatst in 1922 bij de opening van de begraafplaats van Oelegem. Volgend jaar viert het dus zijn eeuwfeest. Nadat een werkman had opgemerkt dat er grote barsten waren aan de sokkel, verwijderde de gemeente afgelopen zomer het kruis om veiligheidsredenen. Het risico bestond zelfs dat het met de wind zou omvallen. Inwoners van Oelegem willen dat het monumentaal betonnen kruis dat de gemeente Ranst in augustus om veiligheidsredenen van de begraafplaats verwijderde, weer terugkeert. Ze vinden het bruin houten kruis dat de gemeente er ter vervanging zette minder mooi. Bron GVA