Image

Muren injecteren tegen vocht

Heb je last van vocht in de muren? Op een hoogte van 20 tot 40 cm? Opstijgend vocht is dan meestal en waarschijnlijk de oorzaak. Om het grondvocht tegen te houden zullen de muren geïnjecteerd moeten worden met een vochtafstotend product.

Injecteren van muren is toepasselijk voor verschillende vormen van vochtproblemen. Gels worden gebruikt tegen opstijgend vocht. PU injectie tegen drukkend vocht. Sperinjecties tegen schimmels. Scheurinjecties tegen insijpelend vocht.

Image

Stappenplan succesvolle behandeling van optrekkend vocht

Stap 1: Er wordt bepaald welk gedeelte van het pleisterwerk dient afgekapt te worden. De vuistregel is 5 à 10 centimeters marge met het besmet gedeelte. Het is onnodig om overal het pleisterwerk 1 meter hoog af te kappen. Dit brengt alleen maar extra schade met zich mee.

Stap 2: Injecteren muren. Het boorpatroon wordt bepaald in functie van de muurstructuur. Na het boren wordt de injectie uitgevoerd. Het injectie product dient een WTCB certificaat te hebben met “hoogst efficiënt product”-score.

Injecteren van een muur met optrekkend vocht.

Werkingsprincipe.

Het injecteren gebeurt onder lage druk met gels of pasta’s. Wij gebruiken geen milieuvervuilende producten, onze producten zijn conform met de nieuwe milieuwetgeving, wat betreft het verbod op gebruik van solvents in de bouwnijverheid.  Bij het injecteren dringen microsiliconen diep door tot in de fijnste poriën van het metselwerk. Hierdoor verkrijg je optimale verzadiging. Na verzadiging treedt er een reactie op tussen de aangebrachte microsiliconen en het aanwezige silicium. Hierbij ontstaat een onomkeerbare verbinding. Deze verbinding van silicium vormt een ononderbroken vochtwerende zone. Het stopt opstijgend vocht definitief. 

Stap 3: Voorbereiding voor afwerking. Alvorens de muur kan gepleisterd worden dient men een anti zoutfolie te plaatsen. Een muur voorheen belast met opstijgend vocht blijft zout belast.  

Stap 4: Nadat de de anti zoutfolie is geplaatst kan de muur zonder probleem gepleisterd worden. Men dient wel aandacht te hebben aan het vermijden van vochtbruggen.  

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Subsidies voor vochtbestrijding?

Volgende vochtbestrijdingswerken komen in aanmerking voor een eventuele premie:

Behandelingen tegen muren met optrekkend vocht.

Behandelingen van ondergrondse muren met insijpelend water.

Bepleistering tegen vochtdoorslag bij muren.

Deze werken vallen onder de renovatiepremie categorie 1. Ruwbouw - structurele elementen van de woning . Premie kan aangevraagd worden voor renovatiewerken aan de woning. De premie vertegenwoordigd 20% tot 30% van het factuurbedrag exclusief btw.  Dit bij een minimum factuurbedrag van € 2.500 excl. btw. Ook sommige gemeentes geven een extra toelage voor vochtbestrijding, informeer u op de website.

Subsidie injecteren muren.

Eso-betonherstellingen | O. nr. BE04 3062 5461 | 9060 Gent – Zelzate | eso.belgium@gmail.com | +32 492 582 743